Filmy

Juraj Alner na životnom príbehu svojho nevlastného otca poukazuje na prenasledovanie Židov počas holokaustu a v období nástupu komunistického režimu.   
1951 - 1962 Stratené roky
Životný príbeh ženy, ktorej nacisti zavraždili dvojročného syna…   
Marta Szilárdová
Bezstarostný život dievčaťa, ktoré nadovšetko milovalo svoju mamičku, prerušil vznik fašistického slovenského štátu. Kruté slová: „Židovka, utopíme Ťa, aj tak smrdíš!“, boli predzvesťou toho, čo malo prísť...   
Čiara života
Jeho najobľúbenejším predmetom v škole bola náboženská výchova. V roku 1944 ho gardisti spolu s bratom eskortovali do tábora v Seredi, odkiaľ ich deportovali do Terezína. Myslel si, že to všetko je jeden veľký omyl.    
Nevedel som, že som Žid
V období, keď Ottovi spolužiaci maturovali, nakladali ho spolu s rodinou do dobytčích vagónov smerujúcich do zberného tábora v Žiline. Po vojne menovali jeho otca predsedom Národného súdu v Bratislave, kde mal za úlohu súdiť vojnových zločincov...   
Syn sudcu
Jednoduchá žena odkrýva pohnuté osudy svojej rodiny v ťažkých vojnových časoch.    
Dievča z lazov
V rokoch 1942 a 1944 deportovali celú jeho rodinu. S bratom sa dostali do koncentračného tábora Bergen-Belsen, v ktorom prešli peklom.    
Prežil som Bergen-Belsen
Prešiel 6. pracovným práporom Židov, pracovným táborom Nováky a nakoniec sa zapojil do Slovenského národného povstania. Počas Povstania sa stal veliteľom roty, ktorá sa vyznamenala vo viacerých bojoch. Po vojne pôsobil ako novinár.   
Novinár